ยางตลาด

ที่อยู่ : 301 หมู่ที่ 9 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

เบอร์ติดต่อ : 043-840-689, 092-271-0209

email : Yangtalad@dynastyceramic.com