วงแหวนรอบนอก

ที่อยู่ : 88/8 หมู่ที่8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

เบอร์ติดต่อ : 053–295-680, 081-881-1268

emailwongwanrobklang@dynastyceramic.com