เสนาใหม่

ที่อยู่ : 79 หมู่ 3 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เบอร์ติดต่อ : 035-201-024, 092-261-5103

email : Sena2@dynastyceramic.com