โรจนะ-วังน้อย

ที่อยู่ : 368 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

เบอร์ติดต่อ : 035-332-104, 089-901-1154

email : rojchana@dynastyceramic.com