ร้อยเอ็ดบายพาส

ที่อยู่ : 143 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

เบอร์ติดต่อ : 043-519-962, 089-569-2414

email : roietbypass@dynastyceramic.com