ร้อยเอ็ด-แยกโพนทอง

ที่อยู่ : 143 หมู่ที่6 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170

เบอร์ติดต่อ : 043-511-848, 089-944-1727

emailroiet@dynastyceramic.com