แพร่

ที่อยู่ : 109 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54000

เบอร์ติดต่อ : 054-530-447, 081-883-0234

email : phrae@dynastyceramic.com