แม่ริม 2

ที่อยู่ : 34/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

เบอร์ติดต่อ : 

emailmaerim2@dynastyceramic.com