โลตัส-ตรัง

ที่อยู่ : 5/6 ม.4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000

เบอร์ติดต่อ : 075-501-175, 081-271-0364

emaillotustrang@dynastyceramic.com