ลาดบัวหลวง

ที่อยู่ : 54/2 หมู่ที่2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

เบอร์ติดต่อ : 02–108-5728, 089-810-5832

email : latbualuang@dynastyceramic.com