แก้งคร้อ

ที่อยู่ : 55 หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150

เบอร์ติดต่อ : 044-880-147, 081-790-7477

emailkangkro@dynastyceramic.com