ฝาง

ที่อยู่ : 369 หมู่ที่ 2 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

เบอร์ติดต่อ : 053-346-411, 081-881-1276

email : farng@dynastyceramic.com