เชียงคำ

ที่อยู่ : 304 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

เบอร์ติดต่อ : 054-452-960, 081-881-1074

email : chengkam@dynastyceramic.com