เฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ : 14/2 หมู่ที่ 1 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000

เบอร์ติดต่อ : 036-340-944, 081-780-1042

email : chalermprakiet@dynastyceramic.com