ธาตุพนม

ที่อยู่ : 189 หมู่ที่ 5 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

เบอร์ติดต่อ : 042-530-992, 063-237-2265

email : thatphanom@dynastyceramic.com