เถิน

ที่อยู่ : 25/4 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

เบอร์ติดต่อ : 054-291-341, 081-881-1238

emailtern@dynastyceramic.com