สลกบาตร

ที่อยู่ : 1539 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140

เบอร์ติดต่อ : 055-772-063, 089-961-1088

emailsalokbart@dynastyceramic.com