รังสิต คลอง 4

ที่อยู่ : 9/27 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

เบอร์ติดต่อ : 02-577-2938, 089-810-5843

email : rangsitklong4@dynastyceramic.com