โพนพิสัย

ที่อยู่ : 283 หมู่ที่ 4 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

เบอร์ติดต่อ : 042-471-863, 081-739-3096

emailponepisai@dynastyceramic.com