ป่าพะยอม

ที่อยู่ : 124 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110

เบอร์ติดต่อ : 074-841-212, 089-500-1147

emailpaphayom@dynastyceramic.com