พนมสารคาม

ที่อยู่ : 73 หมู่ที่ 5 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120

เบอร์ติดต่อ : 033-050-418, 081-723-7293

emailpanomsarakham@dynastyceramic.com