หนองคาย

ที่อยู่ : 194 หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

เบอร์ติดต่อ : 042-990-521, 081-974-8743

email : nongkhai@dynastyceramic.com