หนองหาน

ที่อยู่ : 78 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

เบอร์ติดต่อ : 042-180-812, 063-234-6854

email : nonghan@dynastyceramic.com