นครไทย

ที่อยู่ : 234 หมู่ที่ 10 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

เบอร์ติดต่อ : 055-009-970, 063-237-1659

emailnakhonthai@dynastyceramic.com