ถนนมิตรภาพโคราช

ที่อยู่ : 570/1 หมู่ที่ 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310

เบอร์ติดต่อ : 044-929-033, 081-877-1640

emailmitraparb@dynastyceramic.com