เลิงนกทา

ที่อยู่ : 257 หมู่ที่ 2 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

เบอร์ติดต่อ : 045-979-967, 081-835-2752

email : loengnoktha@dynastyceramic.com