เขาเขียว

ที่อยู่ : 18/3 หมู่ที่ 7 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170

เบอร์ติดต่อ : 056-802-517, 089-961-5250

email : krokpra@dynastyceramic.com