กองบิน7-คลองไทร

ที่อยู่ : 38/4 หมู่ที่ 3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

เบอร์ติดต่อ : 077-331-131, 081-958-0119

emailkongbin7@dynastyceramic.com