กำแพงเพชร

ที่อยู่ : 99/19 หมู่ 6 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

เบอร์ติดต่อ : 055-799-792, 092-261-8146

email : kamphaengphet@dynastyceramic.com