เดชอุดม

ที่อยู่ : 354 หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

เบอร์ติดต่อ : 045-362-629, 084-360-5835

email : detudom@dynastyceramic.com