จอมทอง

ที่อยู่ : 397 หมู่ที่ 14 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

เบอร์ติดต่อ : 053-362-149, 085-480-4125

emailchormtong@dynastyceramic.com