จันทรบุรี

ที่อยู่ : 58/9 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

เบอร์ติดต่อ : 039-327-052, 081-761-1176

email : chanthaburi@dynastyceramic.com