บึงสามพัน

ที่อยู่ : 179/4 หมู่ที่ 2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

เบอร์ติดต่อ : 056-732-898, 081-727-6691

email : bungsampan@dynastyceramic.com